các cô vẫn dẫn chương trình mà không hề bị phân tâm một chút nào. Quả là những MC tài năng của đài. Tags: cô phát thanh viên

Tắt